آموزش دزدگیر اماکن

 

سنسور وزنی اعلام سرقت چیست ؟

چشمی وزنی یکی از انواع چشمی است که سنسور آن قابلیت تشخیص وزن و حجم موجود زنده را دارد، که در کشورهای مختلف بیشتر برای عدم تحریک و اعلام سیستم اعلام سرقت، به وسیله حیوانات اهلی در هنگام فعال بودن سیستم است ولی نوع فضای باز آن را می توان برای پوشش حیاط باز ساختمان نیز مورد استاده قرار داد.

سنسور وزنی اعلام سرقت

پت دتکتور عملکرد و کاربردی مشابه چشم دزدگیر معمولی اعلام سرقت دارد، با این تفاوت که سنسور PET Detector این قابلیت را دارد که تا وزن خاصی از موجوداتی که از جلوی آن عبور می کنند را درنظر نگیرد.

در این نوع چشمی با استفاده از دو عدد سنسور پس از ارسال امواج مادون قرمز و برگشت آن، سنسور دوم با بررسی نوع حرکت جسم جاندار، حجم و وزن آن را تشخیص داده و در صورت بیشتر بودن از رنج مربوط به چشمی آن را اعلام می کند.

برای مثال اگر حیوانی مانند گربه جلوی چشمی وزنی با وزن مثلا 10 کیلوگرم رد شود، چشمی پت آن را درنظر نمی گیرد. ولی اگر در همان لحظه یک انسان از جلوی آن عبور کند بلافاصله پالسی را به پنل مرکزی دزدگیر ارسال می کند و دزدگیر را فعال می کند.