آموزش دزدگیر اماکن

پنل مرکزی دزدگیر اماکن

قسمت اصلی و درواقع قلب تپنده ی یک سیستم اعلام سرقت اماکن بخش مرکزی آن می باشد که به آن پنل مرکزی یا اصطلاحا دستگاه دزدگیر نیز می گویند.
این قسمت شامل مدارهای الکترونیکی است که وظیفه پردازش پالس های دریافتی از تجهیزات متصل شده به خود، و در نهایت تصمیم به قطع یا وصل خروجی ها و فرمان های صادره به دیگر تجهیزات سیستم را بر عهده دارد.
ورودی های پنل مرکزی با توجه به نوع آن و با توجه به تعداد خروجی های مورد نیاز در پروژه های مختلف تعیین می شود که نمونه های پر کاربرد آن به شرح زیر است:
پنل دزدگیر اماکن 4 زون
پنل اعلام سرقت و دزدگیر 7 زون
پنل دزدگیر اماکن 9 زون
پنل دزدگیر اماکن 18 زون

بطور کلی تمام تجهیزات اعلام سرقت که بسته به نیاز یک پروژه مورد استفاده قرار می گیرند باید به نوعی با پنل مرکزی دزدگیر در ارتباط بوده و با توجه به شرایط و اتفاقاتی که در محل نصب رخ می دهد، پنل مرکزی پس از پردازش تصمیم می گیرد که به کدام بخش از خروجی ها، رله ها و تجهیزات جانبی دزدگیر، چه فرمانی صادر و چه عکس العملی صورت پذیرد.

انواع پنل های مرکزی دزدگیر اماکن عبارتند از:

1- پنل مرکزی دزدگیر ساده
2- پنل مرکزی اعلام سرقت اماکن مجهز به تلفن کننده خط شهری
3- پنل مرکزی سیم کارتی
4- پنل مرکزی دزدگیر اماکن با تلفن کننده خط شهری و تلفن کننده سیم کارت خور بطور همزمان
5- پنل مرکزی دزدگیر اماکن با تلفن کننده دو سیم کارته