دربازکن

تاحالا فکر کردین که یکی از تجهیزات برقی آپارتمان شما که کمترین تغییرو از زمان ساخت بنا تا زمان فرسودگیش خواهد داشت ،همین آیفون تصویری هستش! پس احتمالا باید باکیفیت ترینشو انتخاب کنی…