قفل برقی

قفل برقي :

 

وظيفه آن پس از اعمال ۱۲ ولت AC يا DC به آن باز كردن درب ميباشد كه داراي دو نوع 
ميباشد :
۱. زنجيري     ۲. بدون زنجير    

                                            آموزش آیون تصویرینصب قفل برقی

مرحله اول : تشخیص محل مناسب نصب قفل ، باید حتما قفل در فاصله  ۴۰  – ۶۰   بین درب و دیوار قرار بگیرد، تجربه نشان می دهد که با این حالت هم خرابی زنجیر سمت قفل  کمتر است و هم نصب زنجیر راحت تر است. یعنی اگه فاصله بین قفل دستی و دیوار  یک متر باشد ۶۰ سانت سمت دیوار ۳۰ سانت هم سمت قفل دستی در نظر گرفته شود، اون ۱۰ تای دیگه مثلا  برای خود قفل برقی در نظر گرفته شد. نکته : حتما باید پشت قفل یک قوطی عریض جوش خورده باشد اگر شکل درب طوری هست که محل نصب قفل هیچ صفحه یا قوطی فلزی وجود ندارد، حتما باید در همان فاصله تعیین شده یک صفحه جوش داده شود، تا بتوان قفل را نصب کرد.

مرحله دوم :  تعیین چپ و راست هست،  خیلی مهمه که شما قفل رو چپه نبندید، یعنی میله های کششی را اشتباه نبندید. درپوش قفل را بازکنید از روی شکل ظاهری میله های کششی مشخص است، میله کوچکتر باید سمت دیوار قرار بگیرد و میله بزرگتر باید سمت قفل دستی قرار بگیرد و اصلا به تجربه های قبلی در محل سیم پیچ  توجه نکنید، چون هر کارخانه ای ممکن است به یک شکلی این قفل را طراحی کند. طبق شکل:  میله کششی سمت دیوار کوتاه تر است.

مرحله سوم : نصب قفل با استفاده از دریل برقی و …  چند تا سوراخ هست که در همان محل ها پیچ بزنید.

مرحله چهارم : نصب تکیه گاه فلزی هست، داخل جعبه یک تکیه گاه فلزی به شکل مثلث هست که یا باید روی دیوار نصب شود یا روی چهار چوب اصلی درب. روی خود درب نصب نکنید که اصلا قفل کار نمی کنه.

مرحله پنجم: بعد از نصب قفل و تکیه گاه، زنجیر هایی داخل جعبه را بردارید و یک طرف را به تکیه گاه نصب کنید، و بعد درب را چفت کنید و در حالتی که درب چفت شده زنجیر قفل را نصب کنید. یک کم کار سختی هست. میتونید زبانه نگه دارنده را آزاد کنید و در حالتی که درب کامل بسته شده این زنجیر را ببنید، دقت کنید که قطعات قفل به بیرون ریخته نشود(فنر ها در نره). بعد از نصب زنجیر بزرگ، یک بار درب را باز و بسته کنید. در حالتی که درب بسته است باید زنجیر تحت کشش زیادی باشد. مثلا  حدود ۴ سانت بیرون باشد.

مرحله ششم : زنجیر کوچک، زنجیر کوچک نباید کشیده باشد و آن را آزاد نصب کنید، کمی هم شل باشد مشکلی ندارد.

مرحله هفتم: نصب سیم برق، سیم های برقی که از قبل تنظیم کردید رو از لابه لای زنجیر ها رد کنید که آویزان نباشند.(سیم های تلفنی حتما باشد/ اگر سیم تلفنی نیست سیم های زخیم را از بین زنجیر ها عبور ندهید)

مرحله آخر : بعد از نصب برق و فشار دکمه درب بازکن، اگه درب باز می شد و لی زبانه کامل کشیده نمی شد بیرون، زنجیر بزرگ باید کمی صفت تر شود و زنجیر کوچک را نیز از حالت شل درآورید و فیکس نمایید.