گوشی در بازکن مدل TL-633

گوشی صوتی تابا TL-633

مشخصات  
TL-633
ساخته شده از پلاستیک زده الکتریسیته ساکن جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار
دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا