اضافه کردن چشمی بیسیم به دزدگیر کلاسیک

در دستگاه های دزدگیر کلاسیک، قابلیت اتصال به چشمی بیسیم وجود دارد. استفاده از چشمی های بیسیم در مکانهایی که امکان سیم کشی وجود ندارد بهترین راهکار در نصب سیستم حفاظتی می‌باشد. در این مقاله نحوه ست (تنظیم) کردن چشمی بیسیم Fox2 بر روی دزگیر کلاسیک توسط کارشناسان شرکت شبکه ابررسانا شرح داده شده است.

در این مقاله هدف آموزش افزودن چشمی بیسیم به دستگاه دزدگیر کلاسیک می‌باشد. چشمی که با دستگاه های دزدگیر کلاسیک سازگار می‌باشد، چشمی FOX2 می‌باشد. تصویر دستگاه دزدگیر و همچنین چشمی فوکس2 در زیر آمده است:

اضافه کردن چشمی بیسیم به دزدگیر کلاسیک

مراحل انجام کاررا میتوان بصورت زیربیان نمود:

باتری چشمی را جا بزنید

فیوز AUX دزدگیر را از جای خود خارج کنید

چشمی را تحریک کنید تا چراغ روی آن روشن شود

بلافاصله پس از روشن شدن چراغ چشمی، کلید LRN دزدگیر را یک لحظه فشار دهید

دستگاه با یک بوق کوتاه، اضافه شدن چشمی را اعلام میکند

جامپر A0 و A1:

با انجام این عملیات فوق چشمی بر روی زون 2 دستگاه ست می‌شود. بر روی برد چشمی یک جامپر وجود دارد که بصورت پیش فرش در حالت A1 است، با تغییر این جامپر به حالت A0، چشمی زون 3 دستگاه را تحریک خواهد نمود.

جامپر :TIME

در برد چشمی Fox2، جامپر دیگری به نام Time قرار دارد. این جامپر در حالت پیش فرض در حالت 5sec قرار دارد. این بدان معنی است که هر گاه چشمی حرکتی را ثبت نمایند، بعد از 5 ثانیه به حالت Stand By میرود. جامپر Time را در میتواند در  5min نیز تغییر داد. در این صورت مصرف باتری چشمی چندین برابر کمتر و دوان آن بسیار بیشتر خواهد شد.

نکته:

وقتی باتری چشم ضعیف شود چراغ Led آن به صورت کم نور روشن می‌ماند. در این صورت فورا باتری را عوض کنید.