بیم دتکتور زتا انگلستان

بیم دتکتور زتا انگلستان آشکارسازهای دودی خطی و یا همان بیم دتکتورها در مواردی که بخواهیم فضای بزرگ و وسیعی مانند انبار، سالن یک کارخانه و یا سوله و … را تحت پوشش سیستم اعلام حریق قرار دهیم و نصب دتکتورهای معمولی یا نقطه ای مشکل و یا غیر اقتصادی…

Continue Reading