آیفونهای تصویری

آیفون تصویری چیست؟ (VIDEO DOOR PHONE) آیفونهای تصویری سیستمهای ارتباطی هستند که ارتباط صوتی و تصویری بین فرد مراجعه کننده و افراد داخل ساختمان را برقرار میکنند .در صورت لزوم میتوانند تصاویر را با کمک تجهیزات جانبی ذخیره نمایند. به طور کلی آیفونهای تصویری به دو نوع تقسیم میشوند :…

Continue Reading

گوشی یا مانیتور آیفون تصویری

مانیتور آیفون تصویری ( MONITOR )مانیتور یا گوشی آیفون تصویری بر دو نوع هستند : رنگی سیاه سفید برای نمایش تصویر در نوع سیاه سفید از لامپ تصویر و در نوع رنگی از LCD استفاده میشود. قسمتهای تشکیل دهنده مانیتور یا گوشی آیفون تصویری: 1. گوشی دهنی : شامل بلندگو…

Continue Reading