آژیر شیپوری زتا انگلستان

آژیر شیپوری زتا یا آژیر فضای باز (ZETA) انگلستان اژیر ها به عنوان تجهیزات هشدار دهنده شنیداری سیستم اعلام حریق باید دارای شدت و صوت مناسبی باشند تا ضمن مطلع کردن کلیه ساکنان از بروز حریق گوش خراش و هراس انگیز نباشد.  ⇐ آژير Maxitone یا آژیر فضای باز ،…

Continue Reading