فلاشر ( چراغ چشمک زن) زتا انگلستان

آژیر فلاشر آدرس پذیر زتاانگلستان آژیر فلاشرها در زمان فعال شدن علاوه بر تولید صدا ، نور را نیز نشان میدهند. آژیرفلاشرها مناسب اماکن صنعتی و پرسروصدا است.    ∇ ظاهر آژیر فلاشر ها القا کننده خطر و ترس است، اما low profile بودنِ این محصول می تواند احساس ترس…

Continue Reading