دربازکن الکتروپیک

پنل دم دری صوتی الکتروپیک آیفون صوتی الکتروپیک ۵ سیمه هستند و مکانیزم درب باز کن توسط رله داخل پنل انجام میشود وجود رله ۳ مزیت بسیار مهم برای الکتروپیک داشت که پس از چندین سال تابا نیز به تبعیت از دربازکن الکتروپیک ، سیستم درب باز کن آیفونهای صوتی…

Continue Reading