پنل تصویری تاباالکترونیک

پنل کدینگ تابا مدل 1800   پنل کدینگ تابا مناسب برای مجتمع های مسکونی و اداری و یا برج ها که تعداد واحدهای آن ها زیاد است و نیاز به تعداد زنگ بیشتری دارند. تابا1800 زنگ تصویری کدینگ که در مقایسه با برندهای خارجی کیفیت خوبی دارد و قابل رقابت…

Continue Reading