سیستم اعلام حریق سیتک (C-TEC)

سیستم اعلام حریق سیتک آپولو شرکت سیتک تولید کننده سیستم های اعلام حریق در سال 1981 در کشور بریتانیا فعالیت خود را آغاز کرد. سیتک آپولو تولید کننده سیستم های اعلام حریق متعارف (conventional) و هوشمند یاآدرس پذیر (addressable) ذر حوزه سیستم های ضدحریق می باشد. برای اطلاع از قیمت…

Continue Reading