اسپیددام داهوا مدل SD59230I-HC

اسپیددام داهوا دوربین مداربسته اسپید دام از سری دوربین های HDCVIبا قابلیت چرخش و حرکت در جای خود است. این دوربین می تواند سوژه مورد نظر را دنبال کرده و بر روی آن زوم کند.  • اسپیددام داهوا فوق دارای لنز زوم بیشتر