دستگاه ان وی آر (NVR) چیست؟ دستگاه NVR را به ساده ترین نحو می توان معادل سرور در سیستم مداربسته شبکه قلمداد کرد. NVR تمامی وظایف DVR را در سیستم مداربسته شبکه بر عهده خواهد گرفت. در کنار آن می توان در صورت POE بودن از این دستگاه به عنوان…

Continue Reading