گوشی در بازکن مدل TL-633

مشخصات   TL-633 ساخته شده از پلاستیک زده الکتریسیته ساکن جهت جلوگیری از جذب گرد و غبار دارای مدار الکترونیکی جهت تقویت صدا

Continue Reading